Hjälp oss att bli bättre

Välj vad du vill hjälpa oss med

Anvisningar

Om du inte vet till vilken verksamhet ditt ärende ska lämnas så kan du lämna fältet tomt.

Rättningsanvisningar

*

*

*

*

De uppgifter Du lämnar, samt eventuellt sådana uppgifter som kommer från folkbokföringsmyndigheten, kommer att föras in i en databas. Uppgifterna kommer att behandlas i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204), PuL.